Willkommen bei REIS ROBOTICS 徕斯机器人(上海)有限公司欢迎您
 • 玻璃装载处理放置于薄膜上
 • 自动串焊装配机测试机
 • 汇流条
 • EVA自动铺设机
 • TPT自动铺设机
 • 背板传导测试
 • 层压机
 • EL测试机
 • 切边机
 • 组框机
 • 接线盒
 • 高压绝缘测试
 • 组件测试
 • 码 垛